Kerana Kita Umat Akhir Zaman

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan¬†(sekalian makhluk)…

Fitnah Fahaman Quraniyyun

Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang tiada keraguan. Sumber rujukan kedua tertinggi… Read more >>

Fitnah Memasuki Setiap Rumah

Fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa akan memasuki setiap rumah itu… Read more >>

Fitnah Dua Tanduk Syaitan Di Najd

Syaitan menjadi simbol kejahatan yang merupakan musuh kepada manusia. Kejahatan dan syaitan… Read more >>

Menghadapi Fitnah Akhir Zaman

Saya percaya dalam kalangan pembaca biasa mendengar perkataan FITNAH. Perkataan ini asalnya… Read more >>

Fitnah Perpecahan Umat Islam

Perpecahan umat Islam di zaman ini telah pun terjadi. Segala sesuatu yang… Read more >>

LIMA FASA
UMAT AKHIR ZAMAN

Karya bertajuk Lima Fasa Umat Akhir Zaman adalah buku pertama saya. Saya memulakan a book review atau bedah buku ini dengan memberi gambaran secara ringkas kandungan dalam buku seluruhnya dan juga dari aspek rujukannya. Buku ini merupakan hasil penelitian saya dalam sebuah hadis sehingga menjadi perkembangan idea yang telah disusun secara ilmiah.

TITIPAN DARI PENULIS

Baginda yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam (SAW). Besarnya kelebihan berselawat kepadanya sehinggakan Allah dan para malaikat juga berselawat kepadanya. Digalakkan memperbanyakkan selawat supaya semakin dekat dengannya kerana Nabi bersabda “Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.”